Instrukcja samodzielnego montażu i uruchomienia Alarm Control
Przed rozpoczęciem montażu zaopatrz się w śrubokręt i wiertarkę (wiertło 6 mm).
Kliknij na link zamieszczony na dole strony, aby obejrzeć film instruktażowy
.

Krok 1:
Wstępne rozmieszczenie urządzeń

1.        Instalację rozpocznij od wstępnego rozmieszczenia czujników ruchu w pomieszczeniach, które chcesz zabezpieczyć. Kieruj się następującymi wskazówkami:

a.  Weź pod uwagę, że czujnik pokrywa obszar 12m x 12m, a zalecana wysokość montażowa to 2,2 m.
b.  Wybierz lokalizację, w której włamywacz najprawdopodobniej wejdzie w zasięg czujnika.
c. 
Nie umieszczaj dużych obiektów przed czujnikiem.
d.  Unikaj lokalizacji bezpośrednio przy grzejnikach, kanałach wentylacyjnych lub klimatyzatorach.

2.        Wybierz optymalną lokalizację panelu ACON kierując się następującymi wskazówkami:

a.    Zaplanuj panel w miejscu, do którego masz swobodny dostęp (np. hol, salon, kuchnia), abyś mógł    
    wygodnie z niego korzystać (zalecana wysokość montażowa wynosi 1,5 m).

b.    Panel musi być zabezpieczony przed sabotażem, więc zaplanuj go w pomieszczeniu, które będzie         
    chronione przez czujnik ruchu (Uwaga: tego czujnika nie będzie można zaprogramować ze zwłoką           
    w reakcji, co często stosuje się w strefie wejściowej).

c.    Jeśli to możliwe, zaplanuj panel centralnie i w najkrótszych odległościach do czujników ruchu.
d.     Unikaj instalacji tuż przy źródłach zakłóceń radioelektrycznych lub szumów (np. metalowe kanały     
    klimatyzacyjne lub grzewcze, puszki elektryczne).

  3.   Podłącz przewód zasilający panel do gniazdka 230V.

 
Krok 2:  Testowanie zasięgu GSM

Wybraną lokalizację panelu ACON powinieneś teraz przetestować pod względem siły sygnału GSM w docelowym miejscu montażu. Prawidłowy poziom sygnału GSM uchroni Cię przed zanikami komunikacji z centrum monitorowania oraz zapewni bezproblemowe korzystanie ze zdalnego dostępu. 

  1. Wciśnij przycisk ٧ na klawiaturze panelu i wprowadź kod użytkownika 1-2-3-4
  2. Wprowadź kolejno cyfry 7-0-9-1 (Serwis > Poziom RF & GSM > Sygnał GSM),
  3. Na ekranie LCD panelu ACON wyświetli się poziom sygnału GSM w skali od 0 do 9 (poziom 4 i więcej jest prawidłowy)
  4. Jeśli siła sygnału na wyświetlaczu jest poniżej 4, przenieś panel ACON o kilka metrów i powtórz procedurę 1-3.
Krok 3: Testowanie lokalizacji czujników ruchu

Zanim na stałe przymocujesz panel i czujniki we wstępnie wybranych lokalizacjach, sprawdź komunikację pomiędzy nimi (upewnij się, że „urządzenia się widzą”)

1.    Wciśnij przycisk ۷ na klawiaturze panelu i wprowadź kod użytkownika 1-2-3-4
2.    Wprowadź kolejno cyfry 7-0-7-2 (Serwis > Nadajniki > Test Nadajniki), aby uruchomić tryb testowania
3.    Wywołaj ruch przed czujnikiem, który chcesz testować lub otwórz jego obudowę. Pamiętaj, aby wcześniej wyjąć izolację
     baterii. UWAGA: Po wywołaniu ruchu przed czujnikiem odczekaj cztery minuty, zanim aktywujesz go ponownie
    (detektory zgodnie z normą EN-50131 mają
czterominutową przerwę pomiędzy transmisjami).

4.    Na ekranie LCD panelu ACON wyświetli się poziom sygnału z testowanego czujnika w skali od 0 do 9 (poziom 6 i więcej jest 
       prawidłowy). Jednocześnie usłyszysz od 1 do 4 tonów (3 lub 4 dźwięki oznaczają wystarczający poziom sygnału)

Siła Sygnału

Tony

Uwaga:

Jeśli siła sygnału jest mniejsza niż 6, przemieścić czujnik w lepsze położenie.

0-2

1 Ton

3-5

2 Tony

6-8

3 Tony

8-9

4 Tony

 5.    Jeśli siła sygnału na wyświetlaczu jest poniżej 6, przenieś czujnik o kilka metrów i powtórz procedurę 1-4.
 6.    W identyczny sposób przetestuj lokalizację pozostałych czujników.
 7.    Po zakończeniu testów odłącz wtyczkę z gniazdka 230V.

Uwaga: Aby zoptymalizować komunikację czujników z panelem, zredukuj ilość ”przeszkód”. Weź pod uwagę, że transmisję sygnału najmocniej osłabiają przegrody żelbetowe i blaszane lub bardzo grube mury.

Krok 3: Montaż i uruchomienie urządzeń

W przypadku, gdy komunikacja pomiędzy czujnikami i panelem jest na dobrym poziomie, możesz rozpocząć procedurę montażu.

Montaż czujnika ruchu EL-2645:

1.    Zalecana wysokość montażowa wynosi 2,2 m
2.    Otwórz obudowę czujnika – w tym celu wsuń śrubokręt w szczelinę na spodzie detektora, pomiędzy
     przednią a tylną ściankę obudowy i obrócić go o 90º, by zwolnić pokrywę (nie wciskaj śrubokrętu
     wgłąb, bo uszkodzisz obudowę)


3.    Wyjmij płytkę elektroniki – w tym celu przekręć dobrze widoczne białe pokrętło "zatrzask" przeciwnie do ruchu wskazówek
       zegara.
4.    Przyłóż tylną część obudowy do miejsca, w którym będziesz montować czujnik i zaznacz ołówkiem na ścianie punkty 
       montażowe.
5.    Wywierć otwory pod punkty montażowe
6.    Zamontuj kołkami tylną część obudowy.

UWAGA: Upewnij się, że główka wkrętu nie wystaje – może to spowodować zwarcie w płytce elektroniki!
7.    Zamontuj płytkę elektroniki – przekręć białe pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
8.    Zamknij obudowę czujnika – usłyszysz kliknięcie zatrzasku.
9.    Powtórz procedurę montażu dla pozostałych czujników.

Montaż panelu ACON:

1.    Zalecana wysokość montażowa dla panelu wynosi 1,5 m.
2.    Upewnij się że panel nie jest podłączony do gniazdka 230V.
3.    Otwórz obudowę panelu (wykręć wkręt znajdujący się na dole panelu, włóż śrubokręt pomiędzy tylną a
     przednią ściankę obudowy i delikatnie przekręć o 90
º, aby zwolnić zaczepy. Nie wciskaj śrubokrętu wgłąb).
4.  Odsuń przednią ściankę obudowy od tylnej (pozostaną połączone dwiema taśmami mocującymi)

4.    Przyłóż tylną część obudowy do miejsca, w którym będziesz montować panel i zaznacz ołówkiem na ścianie punkty montażowe.
5.    Wywierć otwory pod punkty montażowe.
6.    Zamontuj tylną część obudowy.
7.    Podłącz baterie do centrali (wetknij końcówkę przewodów baterii na widoczne bolce)
8.    Zamknij obudowę panelu – usłyszysz kliknięcie.
9.    Podłącz przewód zasilający panel do gniazdka 230V

Krok 4: Połączenie z Centrum Monitorowania Juwentus

Po uruchomieniu systemu należy go aktywować w sieci monitoringu Juwentus, aby rozpocząć realizację usługi . W tym celu:

1.    Zadzwoń do CM Juwentus tel. (22) 422 77 95 . Podaj swoje imię, nazwisko oraz adres montażu w celu weryfikacji danych.
2.    Konsultant techniczny dokona zdalnego połączenia i poprowadzi Cię przez proces rejestracji i aktywacji, a następnie sprawdzi
       poprawność ustawień systemu oraz poziom sygnałów z poszczególnych urządzeń.

GRATULUJEMY! Od tej chwili Twój Alarm Control jest aktywowany i możesz korzystać ze wszystkich funkcji w ramach wykupionego pakietu monitoringu.